Er verandert veel in het gezin wanneer u gaat scheiden. Voor kinderen is de impact meestal groot. Vooral jongere kinderen hebben een stabiel thuis nodig. Juist dat verandert natuurlijk enorm bij een scheiding. Het is belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om samen met de kinderen afspraken te maken over het gezinsleven ná de scheiding. Uiteraard gaat dit op een manier die bij hun leeftijd past.

‘We gaan scheiden’
Aan de kinderen vertellen dat u gaat scheiden, is vaak enorm moeilijk en verdrietig. Voor sommige kinderen komt het misschien als een verrassing, terwijl andere kinderen al door hebben dat papa en mama vaak ruzie hebben. Het is het beste voor de kinderen om te horen dat er een scheiding komt als u helemaal zeker bent van uw zaak. Breng deze moeilijke boodschap bij voorkeur samen met uw partner als dat mogelijk is.

Jongere kinderen zullen vaak niet (meteen) kunnen begrijpen wat een scheiding voor hen betekent. Het hoe en waarom van de scheiding is minder relevant. Het is belangrijker dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en dat ze hun mening kunnen geven over hun leefsituatie na de scheiding. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de te nemen beslissingen. Dat blijven de ouders.

Ouderschapsplan
Mensen die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan staat beschreven:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de manier waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en elkaar raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind;
  • de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van het kind.

Samen verder leven
Er zijn verschillende manieren om samen verder te gaan als gezin na de scheiding. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken. De ouders spreken bijvoorbeeld af dat de kinderen bij de verzorgende ouder wonen en bij de niet-verzorgende ouder logeren. Of dat zij bij beiden een belangrijk deel van de tijd zullen doorbrengen en in twee huizen wonen. Hoe dat in de praktijk gaat, spreken de ouders samen af. 

Samen verder zorgen
Kiezen de ouders voor co-ouderschap, dan zorgen de ouders na de scheiding samen voor de kinderen. De ouders verdelen de zorg- en opvoedtaken voorafgaand aan de scheiding in het ouderschapsplan. Kenmerkend voor co-ouderschap is dat beide ouders betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om en om bij de ouders.

Alimentatie
De kosten van de verzorging en opvoeding van het kind zijn een belangrijk aspect van het scheiden met kinderen. Partners zijn verplicht om voor elkaar en de kinderen te zorgen. Ook na een scheiding blijft deze plicht gelden, zowel voor de ex-partners als voor de kinderen. De meestverdienende partner voldoet aan deze plicht door kinderalimentatie te betalen: een bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen.

Ook bij een gelijke verdeling van zorg voor de kinderen en gelijke kosten, kan er een scheve verhouding in inkomsten ontstaan. Degene met het hoogste inkomen kan de kosten voor het eigen levensonderhoud makkelijker dragen dan degene met het laagste inkomen. In die gevallen kan het voorkomen dat er partneralimentatie wordt betaald aan degene met het laagste inkomen. In welke vorm dit gebeurt en op welke manier, moet in overleg bepaald worden, met hulp van een vFAS-advocaat.

Na de scheiding
Als de scheiding een feit is, krijgen de kinderen de kans om te wennen aan de nieuwe situatie. Vaak blijven de ouders bij elkaar in de buurt wonen, waardoor beide ouders actief betrokken kunnen blijven bij hun leven. Dat biedt de kinderen ook stabiliteit. De gemaakte afspraken over het ouderschap en de zorgregeling zijn het uitgangspunt en de leidraad. Maar het is belangrijk dat de ouders hun kinderen aanmoedigen om de band met de familie en vrienden van beide kanten te behouden. Een stabiel netwerk geeft de kinderen de zekerheid dat zij altijd terug kunnen vallen op bekende en vertrouwde mensen.

Bron: http://verder-online.nl/