U heeft besloten om uit elkaar te gaan, met behulp van een mediator. Een verstandige beslissing. De scheidingsmediator helpt u om samen naar de beste oplossingen te zoeken bij een scheiding.

De beslissing om uit elkaar te gaan is altijd moeilijk en doet pijn. Uw wegen scheiden en daarbij horen nieuwe afspraken over financiën, kinderen, inboedel, huis en andere praktische zaken. Als u er samen voor heeft gekozen om de scheiding via een scheidingsmediator te laten verlopen, is de kans groot dat het proces voor beide partijen zorgvuldig en respectvol zal verlopen.

Samen scheiden
Mediators, ook wel echtscheidingsbemiddelaars genoemd, zijn opgeleid om te begeleiden bij onderhandelingen en conflicten. Doel van mediation is om er samen uit te komen en naar oplossingen te zoeken waar u zich allebei in kunt vinden. Zeker als u met elkaar verbonden blijft doordat u samen kinderen heeft, is scheiden met behulp van mediation op de lange (en korte) termijn het beste. De mediator is onafhankelijk en kiest dus geen partij. Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand, worden de kosten voor mediation vaak vergoed. U kunt dit het beste checken bij uw verzekeraar voordat u een afspraak maakt.

Naast mediator ook advocaat
Het beroep van mediator is niet beschermd. Daardoor mag iedereen zichzelf mediator noemen en zit er helaas nogal wat kaf tussen het koren. vFAS-scheidingsmediators zijn naast mediator ook advocaat. Ze onderscheiden zich door een combinatie van factoren:

  • Kennis (drie jaar specialistische vFAS-opleiding na hun advocatenopleiding).
  • Kwaliteit (minimaal vijf jaar ervaring als advocaat)
  • Specialisatie (zij moeten hun kennis en vaardigheden met jaarlijks te behalen opleidingspunten op het gebied van scheidingen bijhouden).

Wie besluit te scheiden, kiest voor mediation of voor ieder een eigen familierechtadvocaat. Partners die de scheiding in onderling overleg willen regelen, kiezen voor scheidingsmediation. Een vFAS-mediator begeleidt mensen op zowel juridisch- als op relationeel en emotioneel gebied. Zo helpen ze mensen bij het op gang brengen of het houden van moeilijke gesprekken. Ook bieden ze hulp bij het verwerkingsproces en begeleiden zij ex-partners om een nieuwe manier van communiceren te vinden. De mediator is een neutrale derde. Hij houdt dus rekening met de belangen van beide partijen. Leidt de mediation tot overeenstemming, dan legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een ouderschapsplan (afspraken over de kinderen) en in het echtscheidingsconvenant (overige gevolgen).

Scheidingsmediation is een goede manier om crisissituaties in de relationele sfeer om te buigen naar een opbouwende manier van samenwerken. Het resultaat van scheidingsmediation is meestal bevredigender dan de beslissing van de rechter.

Bron: https://www.verder-online.nl