Scheiden als ondernemer

Scheiden als ondernemer

Huwelijkse voorwaarden of niet, een ondernemer krijgt het in een scheidingssituatie zwaar te verduren. In veel gevallen bevatten huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding van overgespaarde inkomsten, op grond waarvan de vraag aan de orde komt of de in de onderneming gereserveerde winsten met de andere echtgenoot verrekend dienen te worden. Los van dit soort juridische vragen moeten ondernemers op een ander niveau spreken en onderhandelen dan zij gewend zijn. Wij zetten onze expertise en onze ervaring voor u in, zodat u verder kunt.

Bij bemiddeling en advisering van ondernemers werken wij samen met deskundige registervaluators.

 

Stel vrijblijvend uw vraag

Ons bezoekadres