Alimentatie

Alimentatie bestaat uit een bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen en/of de minst verdienende partner. De hoogte van de alimentatie wordt enerzijds bepaald aan de hand van het inkomen (welstand) tijdens het huwelijk en anderzijds aan de hand van het redelijkerwijs te verwerven inkomen in de nabije toekomst.

Meer over alimentatie