VVD en PvdA willen alimentatieregels vereenvoudigen
Op 18 februari 2015 dienden de VVD en de PvdA een wetsvoorstel in waarmee zij de regels rondom het betalen van kinderalimentatie willen vereenvoudigen. De nieuwe wet zou het huidige systeem voor het berekenen van de alimentatie eerlijker en simpeler maken, zodat er minder problemen ontstaan tussen scheidende ouders. Het is uiteraard een goed streven de alimentatieregels zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit is nog meer het geval nu de recente invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen zoveel stof doet opwaaien dat geen goede voorspelling meer is te geven over de uitkomst van een alimentatieprocedure, met alle onrust van dien voor scheidende ouders. Hoewel het streven goed is, is de verwachting toch dat ook de nieuwe wet voor een haard van discussie zal zorgen tussen ex-partners en dat de kinderen daarvan de dupe worden. Maatwerk dient daarom toch de voorkeur te krijgen boven eenvoudig, maar te kort door de bocht.

Welke onderdelen van de nieuwe voorstellen kunnen voor problemen zorgen?
Een van de nieuwe voorstellen is dat beide ouders alimentatie gaan betalen. Daarbij wordt zowel draagkracht als het aantal dagen dat een ouder de zorg voor de kinderen heeft, meegenomen in de berekening van de hoogte van het alimentatiebedrag. Hoe meer draagkracht, des te hoger het alimentatiebedrag, en hoe meer zorgdagen, des te minder een ouder aan alimentatie betaalt. Dit is niet nieuw, dit is ook de basis van de huidige regels. Nieuw is wel dat ouders precies moeten gaan afspreken wie welke kosten gaat betalen. Dit kan een bron van onenigheid veroorzaken. Want wie gaat welke kosten betalen? Ouders moeten er samen over eens zien te worden wie welke kosten draagt. En dat is zorgwekkend, want het vraagt van ouders dat zij regelmatig overleg met elkaar hebben over financiële zaken. De praktijk leert dat dit soms (veel) te veel gevraagd is. De kans is groot dat dit juist leidt tot meer conflicten dan voorheen. Op dit moment is het systeem eenvoudiger; degene die de zorg voor het kind heeft, betaalt de kosten en ontvangt van de ex-partner een alimentatiebijdrage voor het kind.

Behoefte aan gespecialiseerde begeleiding door onderzoek aangetoond
In het wetsvoorstel wordt tevens de suggestie gewekt dat ouders door middel van een internettool hun scheiding en alimentatie simpeler kunnen regelen. Er komen rekentabellen die iedereen makkelijk zou kunnen begrijpen. Hierdoor kunnen echtparen volgens de Kamerleden zonder tussenkomst van een rechter of mediator zelf hun scheiding regelen. Uit het onderzoek dat de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) in 2012 door TNS NIPO heeft laten uitvoeren, bleek echter dat het merendeel van de scheidende echtparen graag goed begeleid wil worden tijdens het echtscheidingsproces. Bij Oostlander|Verhoeven Advocaten & Mediators kunt u terecht voor gespecialiseerde, goede begeleiding, zodat (onnodige) conflicten worden vermeden. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk. En dat is niet het geval als een scheiding via een internettool wordt geregeld. Scheiden is immers veel meer dan een invuloefening op internet. Door onder ogen te zien dat ingewikkelde zaken (emotioneel en financieel) niet altijd simpel en eenvoudig gemaakt kunnen worden, maar tijd, aandacht en kennis nodig hebben, zorgt ervoor dat een echtscheiding niet uitmondt in een vechtscheiding.