Afwikkeling huwelijksvermogen

Afwikkeling huwelijksvermogen

Een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Het is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen in het leven van de volwassenen, maar zeker ook in het leven van de kinderen. Zekerheden vallen weg. ‘Moeten we verhuizen? Kunnen we twee huishoudens betalen? Hoe houd ik goed contact met de kinderen?’ Dergelijke vragen kunnen de emoties hoog laten oplopen.

Daarom is het van belang vanaf het begin goede begeleiding in te schakelen. Zo vergroot u de kans dat het hele proces van de scheiding niet ontspoort, maar in goede banen wordt geleid. Een goed begin kan soms het halve werk zijn. Zo kijken we eerst of scheidingsbemiddeling nog een optie is. Zo niet, dan zoeken we gezamenlijk naar de oplossingen die voor alle betrokkenen acceptabel is. Lukt dat niet, dan staan wij u bij in de inhoudelijke procedure bij de rechter.

Er zijn verschillende mogelijkheden, onder andere:
  • mediation
  • de overlegscheiding
  • de scheiding op tegenspraak zijn er bij de echtscheiding kinderen betrokken zijn, onderzoek dan altijd de mogelijkheid van mediation.

Gemeenschap van goederen
Indien er voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de notaris geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden zijn afgesloten, is er sprake van gemeenschap van goederen. Alle bezittingen zijn gezamenlijk. Op deze regel bestaan uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer een erfenis of schenking onder ‘uitsluitingsclausule’ is ontvangen.

Vanaf 1 januari 2012 wordt voor alles wat er te verdelen is gekeken naar wat er aanwezig is op de dag waarop het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank is ingeschreven. Alles wat na die datum wordt verkregen of geleend, blijft voor eigen rekening. Hierover kunnen in onderling overleg andere afspraken worden gemaakt, net als over de verdeling zelf. Lukt dat niet, dan kan de rechter een uitspraak doen over de wijze van verdelen van de gemeenschap van goederen. Voor de officiële verdeling van bepaalde zaken (eigen huis, aandelen in een BV) moeten extra formaliteiten worden uitgevoerd en moet een notaris worden ingeschakeld.

Huwelijkse voorwaarden
Is er sprake van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of van een samenlevingscontract? Dan hangt de afwikkeling van het vermogen af van wat in die voorwaarden is afgesproken. Iedere akte huwelijkse voorwaarden is uniek en dient afzonderlijk beoordeeld te worden. In veel huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de echtgenoten jaarlijks met elkaar het deel van het inkomen dat niet is uitgegeven moeten verrekenen (‘periodiek verrekenbeding’). In de meeste gevallen is hieraan tijdens het huwelijk geen uitvoering gegeven. Inmiddels is in de wet vastgesteld dat die afrekening dan alsnog aan het eind van het huwelijk moet gebeuren.

Neem gerust eens contact met ons op!