Erfrecht

Erfrecht

In het erfrecht gaat het om de afwikkeling van de nalatenschap. Wanneer u erfgenaam bent, volgens de wet of op grond van een testament, lijkt uw positie in eerste instantie duidelijk: u heeft recht op een deel van de erfenis. De gevolgen van het overlijden zijn niet altijd goed geregeld. Bijvoorbeeld

  • er is geen testament;
  • het testament is onduidelijk;
  • de executeur doet zijn werk niet (goed) of verstrekt geen informatie;
  • de legitieme portie moet worden vastgesteld;
  • er zijn misschien schenkingen geweest;
  • er zijn zaken verdwenen;
  • er is onenigheid over de verdeling.

Deskundig advies is bij de afwikkeling van de nalatenschap onontbeerlijk. Wij streven ernaar om in overleg ontstane conflicten op te lossen. Indien dat niet mogelijk is, staan we u bij in een procedure.

Stel vrijblijvend uw vraag

Ons bezoekadres