Pensioen na scheiding

Pensioen na scheiding

Indien tijdens het huwelijk pensioen is opgebouwd, geldt in het algemeen dat de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken verdeeld moeten worden. De wijze van verdelen is vastgelegd in de wet. Bij de afhandeling van het pensioen wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten pensioen:
1. partnerpensioen (het pensioen na overlijden) en
2. ouderdomspensioen (het pensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd).

Bij de afwikkeling van het ouderdomspensioen geldt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Het uitgangspunt van deze wettelijke regeling is dat de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenrechten moeten worden gedeeld. Iedere echtgenoot krijgt te zijner tijd de helft van het door de andere echtgenoot tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Dit kan rechtstreeks via het pensioenfonds plaatsvinden, onder de voorwaarde dat u binnen twee jaar na de scheiding een formulier aan het pensioenfonds toestuurt.

Het is mogelijk om bij huwelijkse voorwaarden of bij een echtscheidingsconvenant af te wijken van deze standaardverdeling.

Echtgenoten hebben voorts recht op het gehele nabestaandenpensioen dat tot de datum van echtscheiding voor hen is opgebouwd. Bij overlijden heeft de ex-echtgenoot dus recht op een even groot nabestaandenpensioen als hij of zij zou hebben gekregen bij overlijden van de ander op de datum van de echtscheiding.

Het komt steeds vaker voor dat er geen nabestaandenpensioen vrijkomt op het moment dat een ex-echtgenoot overlijdt. Dit komt doordat het nabestaandenpensioen tegenwoordig steeds vaker op ‘risicobasis’ wordt verzekerd. Er wordt dan geen reserve gevormd. Dat is wel het geval bij nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Bij risicobasis is er niets opgebouwd en is er na een echtscheiding niets af te rekenen. Dan kunnen de financiële gevolgen groot zijn vanwege het vervallen van de partneralimentatie of pensioenuitkering bij overlijden. Om de financiële gevolgen van overlijden van de ex-echtgenoot op te vangen (de partneralimentatie die dan vervalt) kunt u op eigen naam een risicoverzekering afsluiten op het leven van de ander.

Neem gerust eens contact met ons op!