We zijn een goed georganiseerd, pragmatisch kantoor. Uw belang staat voorop. Dat en onze strikte procesbewaking vertaalt zich in efficiënte en transparante dienstverlening. Wij maken altijd eerst vrijblijvend kennis en horen daarbij graag uw toelichting op de zaak. Dat is onze investering. Ons uurtarief bedraagt € 300,- inclusief btw (€ 247,94 exclusief btw). We rekenen geen kantoorkosten. U ontvangt maandelijks een factuur voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Goed om te weten dat wij geen zaken behandelen op basis van gefinancierde rechtshulp en ons kantoor geen derdengelden kan ontvangen.

 


Procesbewaking op basis van onderstaande uitgangspunten
 1. Integrale aanpak
  Samen met u inventariseren we wat er speelt en waar werkelijk behoefte aan is. We inventariseren welke financiële gegevens en/of officiële documenten wij van u nodig hebben.
 2. Begroting
  Daarna maken we een overzicht van de te verrichten werkzaamheden (in de vorm van een plan van aanpak) plus een begroting.
 3. Structuur en helderheid
  Wij gaan pas juridisch aan de slag als de stukken compleet zijn. U verzamelt, in overleg met een van ons, de stukken en levert ze – zo mogelijk – digitaal aan.
 4. Helderheid in communicatie
  Onze ervaring leert dat goed voorbereide gesprekken en persoonlijk contact het meest effectief zijn. Dus zo weinig mogelijk ‘ad hoc’ werk na telefoontjes en e-mails (over inhoudelijke onderwerpen). Dit kost in verhouding vaak veel geld, maar levert voor het eindresultaat weinig op.

Oostlander & Verhoeven is gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van familie- en erfrecht. De oprichters Kornelie Oostlander en Christine Verhoeven kunnen bogen op jarenlange ervaring op het zich snel ontwikkelende gebied. Het kantoor onderscheidt zich door grote expertise en persoonlijke betrokkenheid.

Neem gerust eens contact met ons op!