Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentagevoor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2016 de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,3 % verhoogd moeten worden.

Alimentatieplichtigen dienen de vastgestelde alimentatie telkens voor de eerste dag van iedere nieuwe maand aan alimentatiegerechtigden te hebben voldaan. De eerste keer dat het nieuwe alimentatiebedrag voldaan dient te worden is dan ook in december 2015 voor de maand januari 2016.

Indien u vragen hebt over kinder- of partneralimentatie, kunt u altijd contact met ons opnemen om een kosteloze en vrijblijvende afspraak te maken.