Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft bekendgemaakt dat het indexeringspercentage voor het 2018 is vastgesteld op 1,5%. Wat betekent dat voor u?

Wat houdt de wettelijke indexering in?

Indexering houdt in dat de alimentatiebijdrage jaarlijks per 1 januari automatisch wordt verhoogd met een door het Ministerie vast te stellen percentage. Dat de alimentatiebijdrage jaarlijks moet worden geïndexeerd, is vastgelegd in de wet.

Waarom vindt indexering plaats?

Voor de meeste mensen geldt dat hun inkomen ieder jaar stijgt. Daar staat tegenover dat het leven ook duurder wordt. De premie ziektekostenverzekering wordt bijvoorbeeld verhoogd. Om ervoor te zorgen dat de alimentatie aansluit op de loonsverhoging en de toenemende kosten, wordt de alimentatie jaarlijks verhoogd. Dit percentage is afhankelijk van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Voor wie geldt de indexering?

De indexering geldt in beginsel voor iedere alimentatiebijdrage; het geldt niet alleen voor kinderalimentatie maar ook voor partneralimentatie. Daarbij is het niet van belang of je samen een alimentatiebijdrage hebt vastgesteld of dat de rechter deze heeft vastgesteld.

Betaalt of ontvangt u alimentatie, wees er dan op bedacht dat de alimentatie per 1 januari 2018 wijzigt.

Een uitzondering geldt als de indexering uitdrukkelijk is uitgesloten of afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Wanneer vindt de wettelijke indexering plaats?

De wet schrijft voor dat de alimentatie jaarlijks van rechtswege moet worden geïndexeerd. Dat betekent dat de alimentatiebedragen dus ieder jaar automatisch verhoogd worden, ook als ex-partners daarover geen afspraken hebben gemaakt.

Hoe kan ik de wettelijke indexering berekenen?

Het berekenen en uitvoeren van de verhoging van de alimentatie is een verplichting van de alimentatiebetaler. De verhoging kan eenvoudig worden berekend. Diverse websites, waaronder de website van het LBIO (lbio.nl) of het NIBUS (nibud.nl), bieden daarvoor handige tools. Het bedrag dat u met ingang van 1 januari 2018 dient te betalen, kunt u ook berekenen door het maandelijkse bedrag dat u in 2017 betaalde te vermenigvuldigen met 1,5 (bedrag 2017 x 1,5).

Meer informatie?

Wilt u overleggen dan kunt u altijd contact opnemen: info@oostlanderverhoeven.nl.