Veel echtparen, zeker de zelfstandig ondernemers, zijn zich bewust van de financiële gevolgen van een huwelijk en sluiten om die reden huwelijksvoorwaarden af. Soms met ongewenste gevolgen…

Zo ook Frans en Diane. Toen zij 24 jaar geleden trouwden, hadden ze beiden niets en nog een heel leven voor zich. Een huwelijk in gemeenschap van goederen lag voor de hand. En zo geschiedde. Het verging ze vervolgens goed. Ze kochten een eigen woning, kregen twee zoons en vervolgens – dankzij de succesvolle carrière van Frans – verhuisden ze naar hun droomhuis. Diane stopte met werken, dat was niet meer nodig en bovendien hadden de jongens haar hard nodig.

Toen de kans zich voordeed verruilde Frans de zekerheid van zijn vaste baan voor het zelfstandig ondernemerschap. Wat hij voor zijn baas deed, kon hij veel lucratiever voor zichzelf doen. Bovendien had hij goede ideeën om de markt te veroveren. Diane stond achter hem. De notaris, die de BV voor Frans oprichtte, wees ze erop dat huwelijksvoorwaarden wel eens verstandiger konden zijn. Indien ze alles op naam van Diane zouden zetten en vervolgens zouden opnemen dat ze bij scheiding zouden delen met elkaar alsof er een gemeenschap van goederen was, was tussen hen alles goed geregeld, maar konden schuldeisers nooit bij het privé vermogen, dat stond immers op naam van Diane.

Doordat Frans en Diane uitsluitend keken naar de situatie zoals die nu was, te weten gehuwd, met een eigen onderneming, hadden ze te weinig oog voor een geheel ander scenario. Die van een echtscheiding…

Want helaas raakten Frans en Diane van elkaar verwijderd. Na 24 jaar was het over en besloot Frans dat hij met een andere vrouw verder wilde. Diane had het hier erg moeilijk mee, zij had haar hele leven in het teken gesteld van haar man en kinderen. Nu dat elkaar spatte, realiseerde ze zich dat er voor haar wel erg weinig over bleef. Dat maakte haar bitter.

Diane had nog maar een reddingsboei om zich aan op te trekken en dat was het behoud van het huis voor zichzelf en de jongens. Frans gunde dit Diane best, maar was niet van zins de rest van zijn leven aan de hoge hypotheek vast te zitten voor een woning die hij niet eens meer in mocht, want zover was het helaas gekomen. Het blokkeerde hem om zelf een woning te kopen, met een torenhoge huur als gevolg.

Doordat de woning op naam van Diane stond, maar de hypotheek op beider naam en er nauwelijks overwaarde op de woning rustte, kon Frans niet afdwingen dat de woning werd verkocht. Ook kreeg Frans het niet voor elkaar bij de rechter om Diane te dwingen de woning te verkopen. Zij voldeed iedere maand stipt de volledige hypotheekrente, dankzij de partneralimentatie die Frans haar schuldig was.

Dit had niemand voorzien toen ze de huwelijksvoorwaarden maakten en het was ook zeker niet de bedoeling, toch liep het zo. Frans heeft nooit meer een woord met Diane gewisseld, uitsluitend voor de kinderen. Diane had het huis dat ze wilde, maar ook spijt dat haar hardvochtigheid tot gevolg had dat ze Frans niet eens meer op zijn verjaardag durfde te feliciteren. Wellicht was dat nog wel het ergste gevolg van deze huwelijksvoorwaarden.

Sluit huwelijksvoorwaarden die niet in het meest denkbeeldige scenario passen, maar die in meerdere scenario’s kloppen. Neem voor advies contact met ons op.