In de bewogen periode tussen het uitspreken van de wens om uit elkaar te gaan en de daadwerkelijke scheiding, moet er een heleboel gebeuren. Wat zijn de vier belangrijkste punten waarop u moet letten?

 1. Maak goede afspraken

  Uit recent onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de gescheiden mensen achteraf ontevreden is over de afspraken die rondom de scheiding gemaakt zijn. Die afspraken zijn soms moeilijk te veranderen of terug te draaien. Hoe lastig en emotioneel de eerste periode van uw scheiding ook is, probeer vanaf het begin goede en heldere afspraken te maken. Schakel een deskundige mediator of een advocaat in. Er moeten namelijk nogal wat beslissingen worden genomen. Beslissingen waarover u met uw aanstaande ex moet overleggen. Wat gebeurt er met de woning? Wat spreken jullie af over de kinderen? Hoe worden de spullen verdeeld? De afspraken over de gevolgen van uw scheiding worden vastgelegd in een scheidingsconvenant dat door de rechter wordt bekrachtigd. De afspraken over de kinderen worden in een ouderschapsplan opgenomen, dat meestal onderdeel van het echtscheidingsconvenant uitmaakt en ook door de rechter wordt getoetst.

 2. Probeer de gevolgen te overzien

  Zoals gezegd, is de impact van een scheiding vaak enorm. Er gebeurt veel meer dan alleen het beëindigen van uw huwelijk. Als de scheiding een feit is, verandert er veel voor u. Op financieel en fiscaal gebied bijvoorbeeld. U gaat zonder elkaar verder. Mogelijk gebeurt dit met een lager inkomen dan dat u voor de scheiding had en betaalt of ontvangt u alimentatie. Daarnaast heeft een scheiding niet alleen voor u en uw ex partner emotionele gevolgen, maar ook voor uw naasten. Hoe verwerken uw kinderen de breuk? En wat doen uw vrienden, kiezen zij een kant? Denk goed na wat een scheiding precies voor u inhoudt en probeer voor u zelf duidelijk te krijgen wat de gevolgen zullen zijn. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

 3. Neem genoeg tijd

  Dat snel niet altijd goed is, gaat ook op voor een scheiding. Neem vanaf het begin voldoende tijd om alles goed te regelen. Een scheiding is niet in één week geregeld. Natuurlijk is het emotioneel zwaar om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, maar probeer vanaf het eerste moment uw scheiding bespreekbaar te houden. Praat met elkaar over uw wensen en verwachtingen en trek daar tijd voor uit. Neem iemand in de arm die deze gesprekken kan begeleiden. We zeggen het vaker: nu goed scheiden voorkomt problemen voor later.

 4. Kies de juiste persoon

  Scheiden kan op meerdere manieren. Uiteindelijk wordt een huwelijk altijd officieel ontbonden door de rechter, omdat de rechter de enige is die een scheiding kan uitspreken. Maar de rechter is het eindstation. In de beginfase van een scheiding kiezen veel mensen ervoor om te scheiden met behulp van een mediator. Deze onafhankelijke adviseur begeleidt u samen bij het maken van afspraken en bespreekt met u de gevolgen van de scheiding.
  Soms willen mensen niet samen naar een mediator. In dat geval kunt u een advocaat inschakelen, die alleen uw eigen belangen behartigt. Ook dan kan uw scheiding nog in onderling overleg worden afgewikkeld. Komt u er ook met deze hulp samen niet uit, dan kunt u de geschilpunten voorleggen aan de rechter. Let wel: een gerechtelijke procedure kan lang duren en is bovendien vaak kostbaar.

Bron: http://verder-online.nl/