Een scheiding is een moeilijk en verdrietig proces. Er verandert veel voor zowel de ouders als de kinderen. De zorg voor de kinderen moet ook na de scheiding goed geregeld zijn.

In de ideale situatie maakt u vooraf een duidelijk ouderschapsplan met een zorgregeling of afspraken over co-ouderschap waarin beide ouders en de kinderen zich kunnen vinden. De ouders verdelen de zorg- en opvoedingstaken voorafgaand aan de scheiding in het ouderschapsplan. De kinderen hebben hun mening gegeven en die is meegenomen in de bovengenoemde plannen. Over de financiële zaken zijn eveneens duidelijke afspraken gemaakt. Maar de ideale situatie bestaat niet en een situatie die op papier perfect leek geregeld, is in praktijk soms weerbarstiger.

Het is belangrijk dat iedereen de afspraken nakomt
Na de scheiding staan de gemaakte afspraken rondom de zorgregeling centraal. Het is belangrijk dat iedereen deze afspraken nakomt. Maar misschien hebben de kinderen geen zin om naar de andere ouder te gaan, of vindt u het lastig zich aan de afspraken te houden, omdat uw partner de financiële afspraken niet nakomt. Maar als niet iedereen zijn best doet om de afspraken na te leven, kan er onduidelijkheid ontstaan voor de kinderen en de ex-partners. Onthoud dat het voor jullie allemaal tijd kost om te wennen aan de nieuwe situatie, zelfs als u het er niet (meer) helemaal mee eens bent. Wat in eerste instantie een moeizame situatie lijkt, kan na enige gewenning leefbaar worden. Als er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken, bespreek dit dan met uw partner of uw advocaat.

In gesprek na de scheiding
Of u gedurende uw scheiding nu wel of niet begeleid bent door een vFAS-advocaat-of mediator, ook ná uw scheiding kunnen vFAS-advocaten helpen bij conflicten rondom de ouderschapsregeling en andere gemaakte afspraken. Bemiddeling of begeleiding kan een uitkomst zijn en snel duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen.

Bron: http://verder-online.nl/