Bij een scheiding moeten mensen alles eerlijk verdelen. Wat eerlijk is, hangt af van de afspraken die ze hebben gemaakt. Ook schulden en leningen worden gesplitst. Wie betaalt wat?

 

Hoofdelijk aansprakelijk: hoe werkt dat?

Wie gezamenlijk een schuld of lening aangaat, bijvoorbeeld samen een woning koopt en een hypotheek afsluit, is hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat de bank beide partners afzonderlijk kan aanspreken voor de gehele schuld, als zij hun verplichtingen niet nakomen. De bank mag dus bij één van de partners het hele bedrag vorderen en hoeft niet de ene helft bij de een en de andere helft bij de ander te halen. Het is belangrijk te weten dat deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor alle schulden bij een huwelijk of partnerschap met gemeenschap van goederen. Soms geldt het ook bij huwelijkse voorwaarden of voor ongehuwde of ongeregistreerde partners.

Schulden worden gedeeld door twee

Als mensen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, verdelen zij bij een scheiding de schulden door twee. Dat geldt in principe ook voor schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt. Door de gemeenschap van goederen zijn ook die schulden gezamenlijk geworden. De gemeenschap van goederen eindigt zodra het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank.
Schulden die mensen in de periode daarna maken, zijn voor hun eigen rekening en kunnen niet meer op de ander worden verhaald. Als het lang duurt voordat een echtscheidingsverzoek kan worden ingediend -bijvoorbeeld omdat de onderhandelingen nog lopen tussen twee partners- dan kan één van de partners de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Ondanks het feit dat het verzoekschrift tot echtscheiding nog niet is ingediend en de scheiding dus nog moet worden uitgesproken.

Huwelijkse voorwaarden en schulden

Soms spreken mensen voordat ze met elkaar trouwen een andere verdeling af voor het geval dat ze in de toekomst gaan scheiden. Die afspraken worden vastgelegd in een akte huwelijkse voorwaarden. Die kunnen ze voor of tijdens het gehuwde of geregistreerde leven opstellen bij de notaris. Bij een scheiding gelden dan de afspraken uit die akte. 

Andere verdeling dan afgesproken

Het komt regelmatig voor dat mensen bij hun scheiding toch willen afwijken van de vooraf gemaakte afspraken. Ze willen bijvoorbeeld dat één van hen een bepaalde schuld in z’n eentje overneemt omdat ze dat eerlijker vinden. Dit kan alleen als de schuldeiser ermee instemt dat er slecht één in plaats van twee schuldenaren zijn. Wil de schuldeiser dat niet, dan blijven beide ex-partners hoofdelijk aansprakelijk. Het maakt dan niet uit wat ze onderling afspreken, de schuldeiser hoeft daar geen rekening mee te houden. Gaat een schuldeiser wel akkoord, dan doen mensen er goed aan de afspraken duidelijk vast te leggen in het scheidingsconvenant.

 

Bron: https://www.verder-online.nl