Het komt steeds vaker voor: een nazorggesprek bij de mediator, een jaar na de scheiding. Bijvoorbeeld om te kijken of het ouderschapsplan nog steeds goed werkt.

Tijdens de scheiding maakt u bij de mediator samen allerlei afspraken over de kinderen. De mediator heeft de zorgplicht om goed te bewaken dat alle relevante onderwerpen uiteindelijk in het ouderschapsplan staan. Bijvoorbeeld hoe de tijdsverdeling wordt voor de kinderen op beide adressen, hoe de kostenverdeling er uit ziet, hoe wordt omgegaan met brengen en halen naar de sportclub, bezoeken van familiefeestjes, verdeling vakanties, enzovoorts.
Steeds vaker gebeurt het dat ouders na een jaar willen evalueren of de afspraken voor hun kinderen nog steeds goed werken. Overigens kan dit ook voor andere afspraken gelden die in het kader van de scheiding zijn gemaakt. Dit nazorggesprek kan bij de mediator plaats vinden.

De mediator kent uw voorgeschiedenis

Een scheiding betekent meestal een turbulente periode. Als het leven voor beide partners weer enigszins tot rust is gekomen, kan het nuttig zijn om het ouderschapsplan nog eens goed te bekijken. Niet alleen u beiden, ook de kinderen hebben in het eerste jaar ne de scheiding een ontwikkeling doorgemaakt. Misschien moeten sommige afspraken aangepast, bijvoorbeeld in de tijds- of kostenverdeling. Of misschien zijn er inmiddels nieuwe partners, waardoor afspraken ook kunnen verschuiven. Of de afspraken over de inkomensverdeling moeten nader onder de loep worden genomen.

De mediator kent uw persoonlijke voorgeschiedenis. Vanuit deze kennis en ervaring kan hij u adviseren over mogelijke aanpassingen, bijvoorbeeld in het ouderschapsplan.

 

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact met ons op.

 

Bron: https://www.verder-online.nl