Het is belangrijk om alle zaken goed te regelen bij een scheiding, niet in de laatste plaats de financiële zaken. Als uw partner niet wil scheiden, is dat een moeilijke opgave. Maar de belastingaangiftes op elkaar afstemmen, kan bijvoorbeeld al voordeel opleveren.

Het is bij een scheiding niet het eerste waar je aan denkt: de fiscale afwikkeling en wat deze voor gevolgen kan hebben. ‘In gesprekken met de echtscheidingsadvocaat gaat het veelal over afspraken over de kinderen, de alimentatie en de verdeling van spullen’, zeggen Frank van den Barselaar en Tom van Baaren, beiden fiscaal jurist en adviserend voor leden van vFAS, vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators. ‘Maar daarnaast is het heel belangrijk om ook de fiscale gevolgen van een scheiding samen in kaart te brengen en de aangiftes op elkaar af te stemmen. Dat is misschien een lastige opgave, zeker als de ander er moeite mee heeft om uit elkaar te gaan. Maar het kan beide partijen fiscaal voordeel opleveren, ook als het inkomen laag is.’

Toeslagen na een scheiding
Als het inkomen van beide ex-partners net toereikend is, kunnen fiscale toeslagen en/of kortingen een welkome aanvulling vormen. Als er kinderen zijn, is er de alleenstaande ouderkop bij het kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de kinderen.

Let bij het aanvragen van toeslagen wel altijd op, benadrukt Van den Barselaar. ‘Als één van de twee ex-partners vertrekt en tijdelijk staat ingeschreven bij een bevriend gezin of familie, kan dit invloed hebben op de hoogte van de toeslagen. Zowel voor henzelf als voor het gastgezin waar ze verblijven. De samenstelling van het huishouden wordt dan immers anders. Check van tevoren dus goed hoe dit zit, om naheffingen te voorkomen. Je kunt op toeslagen.nl een proefberekening maken.’

Beide ouders recht op toeslagen?
Overleg samen in het geval van toeslagen – zorgtoeslag, huurtoeslag e.d. – of het mogelijk is de kinderen op twee adressen in te schrijven. Van Baaren: ‘Ik begrijp dat dit emotioneel niet altijd gemakkelijk is, maar het kan fiscaal heel aantrekkelijk zijn. Bovendien kan een dergelijke afspraak wellicht de angel uit de scheiding halen.’ Met deze constructie behouden beide ouders het recht op toeslagen. Dan moeten de kinderen wel minimaal drie dagen per week bij beide ouders wonen. Ook daar is –natuurlijk – overeenstemming over nodig.

Fiscaal afwikkelen van de scheiding
Van den Barselaar en Van Baaren hebben voor hun vFAS collega’s het zogenaamde Model fiscale bepaling ontwikkeld. Beiden: ‘Dit is een gedetailleerde handleiding voor vFAS echtscheidingsadvocaten, waarin alles staat om de scheiding ook fiscaal goed af te wikkelen. Zodat je zeker weet dat bij het opstellen van het convenant aan alles is gedacht, ongeacht iemands specifieke situatie.’

Bron: https://www.verder-online.nl