Als u gaat scheiden met een mediator komen alle afspraken, ook die over het ouderschap, tot stand door wederzijds overleg. Hij of zij zal stimuleren, in het belang van de kinderen, dat beide ouders nauw betrokken blijven bij het leven van de kinderen.

Bij de echtscheidingsmediator zoekt u samen naar oplossingen, waar u zich allebei in kunt vinden. Afspraken die passen bij uw situatie en uw kinderen. Onder begeleiding van de mediator wordt besproken hoe u beiden de zorg voor de kinderen wilt invullen. De mediator zal niets zelf regelen, maar er wel op toezien dat ieders wensen worden gehoord en gerespecteerd. Hij zal stimuleren, in het belang van de kinderen, dat beide ouders nauw zijn betrokken bij het leven van de kinderen. Bijvoorbeeld bij de schoolgesprekken. Bij de mediator wordt ook besproken of u deze gesprekken samen doet, of ieder apart.

Afspraken staan ook in ouderschapsplan

De afspraken die u met uw ex-partner maakt over de kinderen komen ook in het ouderschapsplan te staan. Het ouderschapsplan is (ingeval van echtscheiding) een verplicht document, dat samen met het verzoek tot scheiding bij de rechter wordt ingediend. De rechter beoordeelt of het ouderschapsplan voldoet aan de geldende criteria.

Duurzame oplossingen

Samen beslist u, onder begeleiding van de mediator, welke afspraken in het ouderschapsplan komen. Hoe ziet de kostenverdeling er uit? Hoe wordt omgegaan met verdeling vakanties, schoolgesprekken, bezoeken aan familie? De mediator kan suggesties doen, passend bij uw beider situatie, maar geeft geen advies.
Goed overleg tussen u beiden helpt om de nadelige gevolgen van de scheiding voor uw kinderen zoveel mogelijk te beperken. Het leidt tot duurzame oplossingen, voor het leven na de scheiding.

Bron: verder-online.nl