Nadat de scheiding definitief is, wilt u het liefste uw leven weer op de rit krijgen. Onduidelijkheid of ruzie achteraf: daar zit niemand op te wachten. Het vastleggen van gemaakte afspraken is de enige manier om dat te voorkomen.

Executoriale titel is nodig

Afspraken uit het echtscheidingsconvenant zijn afdwingbaar als het convenant een zogenoemde executoriale titel heeft. Een executoriale titel is het originele document dat de deurwaarder nodig heeft om tot executie (of: tenuitvoerlegging) van de afspraken.

Bij uw scheiding, dient uw advocaat of mediator een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Uw advocaat kan de rechter vragen het echtscheidingsconvenant onderdeel te laten uitmaken van de beschikking. Het echtscheidingsconvenant krijgt dan deze zogenoemde executoriale titel. Dit betekent dat de afspraken afdwingbaar zijn. De afspraken die gemaakt zijn, zijn direct afdwingbaar. U hoeft dus niet nogmaals naar de rechtbank wanneer uw ex-partner de afspraken niet nakomt. Bijvoorbeeld de betaling van alimentatie via een deurwaarder.

Onderhandse akte: niet afdwingbaar

Mensen die gaan scheiden, kunnen natuurlijk zelf hun afspraken op papier zetten. Als zij dat doen, zonder inmenging van een advocaat of notaris, dan heet dat een ‘onderhandse akte’. Het nadeel van een onderhandse akte is dat je als partner alsnog een procedure bij de rechtbank moet starten, wanneer de ander de gemaakte afspraken niet nakomt. Deze afspraken zijn dus niet afdwingbaar. Pas nadat de rechter de afspraken heeft bekrachtigd, leveren deze een executoriale titel op waarmee de deurwaarder voor iemand de afspraken kan afdwingen.

Rechter

Afspraken die (ex-)partners maken gelden vaak voor een langere toekomstige periode. Daarom is het altijd aan te raden om deze door de rechter te laten bekrachtigen, zodat ze een executoriale titel krijgen. Dit voorkomt kostbare gerechtelijke procedures in de toekomst.

Bron: verder-online.nl