In het eerste gesprek bij de mediator wordt alles op een rij gezet. Daarvoor moet u verschillende papieren en documenten meenemen.

Als u gaat scheiden, wordt uw huwelijk ontvlochten en alle afspraken die daarin ooit werden gemaakt. Over de kinderen, de financiën, het huis, inkomen en andere praktische zaken. Onder begeleiding van de mediator maakt u hier nieuwe afspraken over. Om een goed beeld te krijgen van uw beider levens, heeft hij in het allereerste gesprek verschillende papieren en documenten nodig. Voor een goede voorbereiding is het prettig dat hij de meeste informatie van tevoren krijgt toegestuurd, bijvoorbeeld via email. In het gesprek zelf neemt u de originelen mee.

Jaaropgaven en uw paspoort

In het eerste gesprek neemt u uw paspoorten of identiteitsbewijzen mee. Hierin staan uw NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens. Ook uw kinderen staan hierin vermeld.

Scheiden betekent ook een financiële ontvlechting. U zult goede afspraken moeten maken over verdelingen en eventuele alimentatieregelingen. De mediator heeft van u beiden de InkomstenBelasting-aangiften en jaaropgaven van de afgelopen drie jaar nodig en de twee meest recente loonstroken. Daarnaast een uitgavenoverzicht en een overzicht van schulden en bezittingen, van beide partners. Hebt u een eigen huis, neem dan ook de hypotheekakte mee. Om goed te berekenen op hoeveel pensioen u ieder recht hebt, neemt u een uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl mee. Hebt u een eigen zaak, dan overlegt u de jaarrekeningen van de laatste drie jaar, alsmede een structuuroverzicht.

Ten slotte: als u al heeft nagedacht over een ouderschapsplan voor de kinderen, dan is het nuttig als u de concepttekst in het eerste gesprek meeneemt.

(bron: verder-online)