Een scheiding is een grote stap, die meestal niet zomaar wordt genomen. Twee mensen moeten hun levens ontvlechten, ook financieel. Een scheiding heeft gevolgen voor de mensen zelf, de kinderen en hun omgeving. Welke hulp schakelen mensen het beste in? Scheiden kan op meerdere manieren.

Mediation of elk een eigen advocaat?

Uiteindelijk zal een huwelijk altijd officieel moeten worden ontbonden door de rechter, omdat de rechter de enige is die een scheiding kan uitspreken. Of de rechter ook uiteindelijk oplegt welke afspraken na de scheiding gelden, hangt af van de manier waarop u gaat scheiden.

De mediator

Veel mensen kiezen ervoor om te scheiden met behulp van een mediator. Samen schakelt u een onafhankelijke mediator in. Hij begeleidt bij het maken van afspraken over de kinderen en informeert over andere gevolgen van de scheiding. Afspraken over de kinderen worden opgenomen in een ouderschapsplan, alle andere afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Het doel van mediation is om zonder tussenkomst van de rechter samen- juridisch correcte- afspraken te maken waar beide partners zich in kunnen vinden. Een gespecialiseerde vFAS advocaat en scheidingsmediator kan u helpen om deze afspraken te maken en heeft oog voor alle belangen die meespelen bij uw scheiding.

Elke scheiding is geschikt voor mediation

Eigenlijk is in principe elke scheiding geschikt voor mediation. Een belangrijke voorwaarde is echter wel, dat u allebei bereid bent om zo’n traject vrijwillig in te gaan. U moet de intentie hebben om er samen uit te komen. De uiteindelijke afspraken tussen de partners worden schriftelijk vastgelegd door de mediator en samen met een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechter zal de scheiding dan uitspreken, zonder dat u naar de rechtbank toe hoeft te gaan. De formele scheidingsprocedure bij de rechtbank verloopt na een mediationtraject schriftelijk en kan snel worden afgehandeld omdat u alles samen in overleg met de mediator heeft geregeld.

De echtscheidingsadvocaat

Soms willen mensen niet samen naar een mediator. U kunt dan ieder een eigen advocaat inschakelen. Uw advocaat behartigt alleen uw belangen en heeft namens u contact met de advocaat van uw partner. Al kiezen mensen voor deze manier van scheiden, dan nog kan de echtscheiding in veel gevallen in onderling overleg- met tussenkomst van de advocaten- worden afgewikkeld. De beide advocaten zorgen dan samen voor een juiste vastlegging van de afspraken in een ouderschapsplan en convenant.
Een gespecialiseerde vFAS advocaat zal in uw belang altijd proberen om in overleg met de advocaat van uw partner afspraken te maken. Deze afspraken worden dan vastgelegd en uiteindelijk ingediend bij de rechtbank. De rechter zal uw scheiding schriftelijk uitspreken, een zitting is dan in de meeste gevallen niet nodig.

Procederen bij de rechtbank

Soms lukt het niet om het eens te worden, ook niet door mediation of overleg tussen de twee advocaten. Partners worden het bijvoorbeeld soms niet eens over de invulling van de zorgverdeling voor de kinderen, of de hoogte van de partneralimentatie. Ook onenigheid over de verdeling van de boedel komt regelmatig voor. In dat geval kunnen deze geschilpunten aan de rechter worden voorgelegd.
Een procedure bij de rechtbank kan lang duren en is in de meeste gevallen kostbaar. De uitkomst is bovendien onzeker. Er zitten echter ook voordelen aan procederen: er komt een einduitspraak en u krijgt dus duidelijkheid. Het is van groot belang dat u zich goed laat adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde scheidingsadvocaat.

Officieel gescheiden

De beslissing waarin de rechtbank de echtscheiding tussen echtgenoten uitspreekt moet uiteindelijk worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de ex-partners destijds getrouwd zijn. De dag van deze inschrijving geldt als officiële datum van de echtscheiding.

Wat kies ik?

Weet u niet welke vorm van scheiden het beste bij u en uw situatie past? Een vFAS advocaat en mediator is thuis in alle vormen van scheiden en kan u hierover adviseren.

(Bron: Verder-online.nl)