Wel kinderen, maar niet “officieel” getrouwd? Overweeg je om uit elkaar te gaan of is die beslissing al genomen? Je bent niet de enige! Uit statistieken blijkt dat kinderen van ongehuwde ouders meer kans hebben om een scheiding mee te maken.

Zo logisch en vanzelfsprekend als officiële afspraken voor getrouwde stellen in scheiding zijn, zo belangrijk is dit ook voor ongehuwde stellen met kinderen. Hier een aantal tips om respectvol uit elkaar te gaan.

Goed om bij stil te staan: ouderschap blijft

Het valt niet mee om uit elkaar te gaan, op alle mogelijke manieren is dit ingewikkeld. Belangrijk is om de kinderen te midden van je eigen verdriet niet uit het oog te verliezen: letterlijk en figuurlijk. Ouders vervullen een sleutelrol in het leven van een kind. Als ouders uit elkaar gaan is het dus van belang dat de kinderen met beide ouders contact kunnen blijven houden. Soms verloopt de communicatie die hiervoor nodig is moeizaam. Dan is het altijd mogelijk hulp in te schakelen en dit te verbeteren. Schroom niet.

Goed om te checken: ouderlijk gezag

Getrouwde ouders hebben automatisch het gezamenlijk gezag over hun kinderen. Voor “samenwoners” is dit niet het geval. In dat geval heeft van rechtswege de moeder het eenhoofdig gezag over de kinderen. Om samen met de vader het gezag uit te oefenen is een registratie via het digitaal loket rechtspraak.nl noodzakelijk. Met Digi-D kan dit met beider instemming eenvoudig geregeld worden. Ook is in het gezagsregister dat door de rechtbanken wordt bijgehouden na te gaan hoe het met het ouderlijk gezag is geregeld, mocht hierover onverhoopt onduidelijkheid bestaan.

Goed om te weten: een ouderschapsplan is verplicht

Het opstellen van een ouderschapsplan is niet alleen voor gehuwden verplicht, maar ook voor samenwoners die uit elkaar gaan (ervan uitgaande dat zij gezamenlijk met het ouderlijk gezag over de kinderen zijn belast). Dit schept duidelijkheid voor de ouders en biedt bescherming voor de kinderen. De volgende punten moeten in ieder geval in een ouderschapsplan worden opgenomen:

  • Verdeling van de zorg over de kinderen
  • Hoe je elkaar informeert over de kinderen en beslissingen maakt
  • Verdeling van de kosten voor de kinderen (kinderalimentatie)

Verder is het verstandig ook afspraken te maken over praktische dingen als feestdagen, verjaardagen en vakanties. En over zaken die met de opvoeding te maken hebben. Wat spreek je bijvoorbeeld af over bedtijden, zakgeld of hobby’s? Evalueer regelmatig je ouderschapsplan samen. Indien jullie allebei tevreden zijn over hoe het loopt, de vinger bij elkaar aan de pols houden, hebben kinderen het makkelijker.

Goed om te (laten) berekenen: kinderalimentatie

In principe kun je samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie en dat in het ouderschapsplan opnemen. De rechter beoordeelt of dat bedrag redelijk is. De normen die de rechter hanteert, worden de “Trema-normen” genoemd. Je kunt een gespecialiseerde familierecht advocaat een berekening voor je laten maken. Dan weet je zeker dat wat jullie onderling afspreken niet teveel afwijkt van de regels die de rechter hanteert. Bewust of onbewust van de regels afwijken, kan juridische gevolgen hebben op het moment dat er iets in de omstandigheden verandert en de kinderalimentatie daaraan aangepast moet worden. Vaak helpt een goede berekening ook bij het samen maken van de afspraken over kinderalimentatie: je weet op hoofdlijnen wat er normaal gesproken bij de rechter zou worden besloten, zodat je je daarop kunt baseren.

 

Meer weten? Neem contact met ons op verhoeven@oostlanderverhoeven.nl of 023 – 576 9444.