Zoals premier Rutte in zijn toespraak van 16 maart 2020 al opmerkte: “Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen.”

Dit is altijd al een uitgangspunt naar ons hart, maar in deze uitdagende tijden meer dan ooit.

Nu het dagelijks leven zoals wij dat gewend zijn voorlopig niet hervat kan worden en zoveel mogelijk thuis blijven de norm is, is het van het grootste belang dat we ons daar met elkaar goed aan houden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Spanningen in huis kunnen hoog oplopen nu je 24 uur per dag in elkaars nabijheid bent. Dat is lastig, zeker wanneer je overweegt te gaan scheiden of middenin een scheidingsproces zit. Om ervoor te zorgen dat zaken niet escaleren, is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven. Een advocaat/mediator kan daarbij helpen door een mediation-traject -digitaal- te starten.

Hoewel wij op kantoor -in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen- geen cliënten ontvangen, zijn wij wel op alternatieve wijze beschikbaar en maken wij gebruik van mogelijkheden zoals Skype, Facetime of Zoom. Ook is er altijd een advocaat en secretaresse op kantoor aanwezig. Wij kunnen nog steeds helpen met het leiden van (mediation)gesprekken, het maken van een online alimentatieberekening, jou op weg helpen met een ouderschapsplan of antwoord geven op vragen over de afwikkeling van een nalatenschap en alles wat verder maar komt kijken in de familie- en erfrechtpraktijk.

Voor het starten van “online” (scheidings)mediation geldt op ons kantoor meer in het bijzonder het volgende.

In een ideale situatie vindt mediation aan tafel plaats, waarbij alle partijen fysiek aanwezig zijn: jij, je ex-partner en de advocaat/mediator. Dit is en blijft het uitgangspunt. Alleen, in de huidige situatie is dit onmogelijk en dan kan online-mediation een goed (tijdelijk) alternatief zijn. Hoe gaat dit bij ons op kantoor in zijn werk en waar moet je aan denken?

  • Bij voorkeur vindt tenminste één mediaton-gesprek fysiek plaats op kantoor. Dit kan ook op een later moment in het mediation traject het geval zijn. Op het moment dat de maatregelen met betrekking tot het houden van sociale afstand worden opgeheven of versoepeld worden kan een afspraak op kantoor worden gemaakt. Tot die tijd kunnen de gesprekken via een online-videoverbinding (bijvoorbeeld Zoom, Skype, Teams) plaatsvinden. Ook nu geldt dat alle gesprekken altijd gezamenlijk plaatsvinden en alleen na vooraf gemaakte afspraken afzonderlijk met ieder van jullie kan worden gesproken.
  • Deze online-gesprekken zijn vertrouwelijk, dus het is van belang dat de internetverbinding en de digitale omgeving veilig zijn. Wij controleren of er tijdens de gesprekken geen derden in de ruimte aanwezig zijn en of de gesprekken niet worden opgenomen.
  • Wij bieden (en dit was voor de uitbraak van het Corona Virus ook al het geval) een beveiligde, digitale omgeving aan waarin de schriftelijke stukken en mailcorrespondentie kunnen worden opgeslagen. Vanzelfsprekend krijgen jij en je ex-partner toegang tot deze omgeving, zodat alles wat wordt gedeeld voor alle partijen inzichtelijk is. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld het convenant en het ouderschapsplan alvast gereed worden gemaakt. Ook is het mogelijk documenten te bewerken en te delen op eenvoudige manier.
  • Tot slot geldt dat wij voortdurend goed in de gaten houden welke afspraken jullie met elkaar moet maken, wat de gevolgen van die afspraken voor ieder van jullie zijn, voordat het convenant en het ouderschapsplan kunnen worden ondertekend en je ergens aan wordt gebonden.

Zijn er vragen, neem dan contact met ons op: 023 – 576 9444 of info@oostlanderverhoeven.nl.