De maatregelen om Covid-19 te beperken zijn tot 28 april verlengd. Er is geen zicht op of na de meivakantie het gewone leven kan worden hervat en kinderen weer naar school kunnen gaan. Nog afgezien van de onzekere tijden in economisch opzicht – behoud ik mijn baan, kan ik mijn nota’s nog betalen en krijg ik straks nog wel (kinder)alimentatie – heeft de Corona crisis ook op andere vlakken grote impact. Nog gisteren belde een vader die vertelde dat hij dit weekeinde een appje van zijn ex-partner had gekregen dat de zorgregeling door ‘de omstandigheden’ niet door kon gaan en moeder het beter vond dat zoonlief ‘veilig bij haar bleef’.

Zijn er geen verkoudheidsklachten bij het kind of de ouders dan is het advies om ook onder de huidige omstandigheden de zorgregeling te laten verlopen zoals in het verleden door de ouders is afgesproken. Ook nu kunnen de kinderen van de ene ouder naar de andere ouder gaan zoals zij gewend zijn. Daarbij is het raadzaam om de adviezen die door het RIVM worden gegeven op te volgen. 

De vFAS geeft op VERDER 7 tips om onder de huidige omstandigheden het hoofd koel te houden.

1. Blijf gezond
Vanzelfsprekend is dit in de eerste plaats van belang. Geef de kinderen het goede voorbeeld door vaak handen te wassen, schoon te maken en ‘sociale afstand’ te houden. Maar gezond blijven betekent ook: goed geïnformeerd zijn. Check regelmatig betrouwbare nieuwssites en blijf weg van de geruchtenstroom op social media. 

2. Wees eerlijk
Informeer de andere ouder eerlijk over eventuele blootstelling aan het virus en overleg samen welke stappen jullie kunnen ondernemen om het risico van besmetting voor de kinderen zo klein mogelijk te houden. Uiteraard stellen beide ouders elkaar direct op de hoogte wanneer de kinderen of zijzelf symptomen van besmetting vertonen! 

3. Blijf kalm
Wees eerlijk over de ernst van de pandemie, maar blijf kalm en vertel de kinderen dat je erin gelooft dat het voorbij zal gaan en dat betere tijden zullen aanbreken. Vermijd ondoordachte opmerkingen waar de kinderen bij zijn en zorg ervoor dat ze niet continu in aanraking komen met berichtgeving die is gericht op volwassenen. Stel ze tegelijkertijd in de gelegenheid vragen te stellen of hun zorgen te uiten en beantwoord hun vragen op een manier die bij hun leeftijd past. 

4. Hou je zoveel mogelijk aan het ouderschapsplan
Ook al zijn de omstandigheden op dit moment bijzonder, probeer ervoor te zorgen dat de afspraken met betrekking tot de omgangsregeling in het ouderschapsplan zoveel mogelijk worden nageleefd. Vermijd onnodige discussies. Probeer tegelijkertijd flexibel te zijn als dat nodig is vanwege de huidige omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de andere ouder extra moet werken of ziek is. In sommige overeenkomsten is zelfs een regel opgenomen die voorschrijft dat als scholen worden gesloten, de omgangsregeling van kracht moet blijven alsof de school gewoon open is. Bekijk samen of dit ook op die manier haalbaar is. 

5. Wees creatief
Veel ouders moeten in deze situatie extra werken of komen juist tijdelijk zonder werk te zitten. Sommige plannen moeten onvermijdelijk worden aangepast. Probeer flexibel te zijn en creatieve oplossingen te bedenken om ervoor te zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk het contact met beide ouders blijven behouden.  Moedig het contact aan wanneer de andere ouder de kinderen de komende tijd minder kan zien, bijvoorbeeld via Facetime of Skype. 

6. Toon begrip
Ongetwijfeld zal de huidige pandemie leiden tot economische achteruitgang en inkomstenverlies voor veel ouders. Dit kan problemen op leveren wanneer het gaat om het betalen of ontvangen van alimentatie. Wees als ouders begripvol naar elkaar toe, of je nu de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde ouder bent. 

7. Geef toe
Heeft één van u de kinderen de laatste tijd minder kunnen zien, bijvoorbeeld doordat hij of zij extra moest werken? Probeer dan, wanneer dat mogelijk is, om inhaaltijd voor die ouder te regelen. Wees hierin flexibel en blijf met elkaar overleggen hoe je hier het beste mee kom kunt gaan in deze ongebruikelijke situatie.

Houd hierbij voor alles voor ogen dat het voor kinderen een verwarrende tijd is. Zij missen het houvast van het naar school gaan, contact te hebben met de juf en vriendjes en vriendinnetjes. Kinderen kunnen vaak niet overzien dat de huidige situatie tijdelijk is. Geen goede afspraken met elkaar maken voor je kinderen is dan ook geen optie.  

Gelukkig zijn er ook verhalen over ouders die elkaar helpen en waarbij de ene ouder meer zorg op zich neemt zodat de andere ouder zijn werk onder de huidige omstandigheden kan blijven doen. Mocht je er niet uit komen met je ex-partner neem dan in een vroegtijdig contact op met je advocaat/mediator en voorkom escalatie. 

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen: info@oostlanderverhoeven.nl of 023 – 5769 444.