Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2022 de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,9 % verhoogd  worden.

De indexering van de alimentatie is wettelijk verplicht. Dat is alleen anders indien u afwijkende afspraken heeft gemaakt in het echtscheidingsconvenant over de hoogte van de partneralimentatie of de indexering daarvan. Dan kan het zijn dat de bijdrage niet wordt verhoogd.

Alimentatieplichtigen dienen de vastgestelde alimentatie telkens voor de eerste dag van iedere nieuwe maand aan alimentatiegerechtigden te hebben voldaan. De eerste keer dat het nieuwe alimentatiebedrag voldaan dient te worden, is dan ook in december 2021 voor de maand januari 2022.

Let op dat de alimentatiebijdrage niet automatisch wordt aangepast. U krijgt hiervan geen bericht van de overheid. U moet zelf berekenen wat het nieuwe alimentatiebedrag is dat u met ingang van het nieuwe jaar gaat betalen dan wel ontvangen.

Indien u vragen hebt over kinder- of partneralimentatie, kunt u altijd contact met ons opnemen om een kosteloze en vrijblijvende afspraak te maken: info@oostlanderverhoeven.nl of 023- 5769 444.