Als ouders niet getrouwd zijn, weten de meeste mensen wel dat het nodig is dat de andere ouder (vader of duomoeder) een kind erkent om ook als ouder voor de wet te gelden.  Door erkenning worden de rechten op omgang verstevigd en  wordt de andere ouder ook onderhoudsplichtig voor het kind. Daarnaast worden de andere ouder en het kind erfgenaam van elkaar en kan het kind de achternaam van de andere ouder krijgen. Erkenning regelt dus veel wel, maar niet alles.

Wat helaas namelijk minder bekend is, is dat deze erkenning niets regelt over het ouderlijk gezag over een kind. Om er voor te zorgen dat beide ouders met het ouderlijk gezag belast worden, is het na de erkenning nodig dat een verzoek wordt gedaan tot aantekening in het gezagsregister. Hoewel dat relatief eenvoudig zelf te regelen is via de website www.rechtspraak.nl, komt het in praktijk toch geregeld voor dat deze stap niet gezet wordt. Dit niet uit onwil maar uit onwetendheid. Daardoor komt het nog vaak voor dat ouders pas bij een relatiebreuk ontdekken dat alleen de moeder het ouderlijk gezag heeft.

Ook na het verbreken van de relatie kunnen ouders samen een verzoek doen via rechtspraak.nl. Als de moeder als gezagdragend ouder daar op dat moment niet aan mee wil werken, kan de andere ouder niet anders dan een procedure opstarten bij de rechtbank met het verzoek ook met het ouderlijk gezag belast te worden. Uitgangspunt van de wet is gelijkwaardig ouderschap en daarbij hoort dat beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Dergelijke verzoeken worden daarom slechts in uitzonderingsgevallen afgewezen, zodat de reparatie van deze ‘overgeslagen stap’ relatief eenvoudig is. Tegelijkertijd zet het voeren van deze procedure ouders onnodig tegenover elkaar omdat de emoties geregeld toch hoog op lopen en de ene procedure ook makkelijker de andere procedure uitlokt.

Wetswijziging

Binnenkort komt er een einde aan deze situatie. De Eerste Kamer stemde dinsdag 22 maart jl. in met het initiatiefvoorstel waarmee ook ongehuwde partners door erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijke gezag krijgen. Dit valt toe te juichen omdat daarmee de belangen van het kind beter worden gewaarborgd doordat het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders wordt weggenomen. Daarnaast past een dergelijke regeling beter bij de veranderde samenleving waarin trouwen niet meer zoals vroeger de norm is. Het wettelijk kader dat moet leiden tot gelijkwaardig ouderschap wordt hiermee nog beter ingevuld.

Tot de nieuwe wet in werking is getreden blijft het zaak voor ongehuwde ouders om niet alleen de erkenning maar ook het gezag te regelen.  De datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet is nog niet bekend.

Zijn er vragen neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons kantoor op (023-576 9444 of kuijken@oostlanderverhoeven.nl).