Pas de bijdrage per 2024 aan

Betaal of ontvang je partner- of kinderalimentatie? Ieder jaar wordt de alimentatiebijdrage automatisch verhoogd met de wettelijke indexering. Per 1 januari 2024 is deze verhoging vastgesteld op 6,2%.

Indexering van de alimentatie

De indexering geldt niet alleen in het geval de rechter de alimentatie heeft vastgesteld maar ook wanneer in onderling overleg een bijdrage is afgesproken. Wat de hoogte van de alimentatie in 2024 is, moet je zelf berekenen. Een handige rekentool is te vinden op www.LBIO.nl. Daar kun je invullen wat de hoogte van de alimentatie was toen de bijdrage werd vastgesteld en wat vervolgens de geïndexeerde bijdrage in 2024 is.

Per wanneer?

Alimentatie wordt altijd bij vooruitbetaling voldaan. Dat betekent dat eind december 2023 de nieuwe geïndexeerde bijdrage voor januari 2024 moet worden betaald.

Geen indexering

Is afgesproken dat de alimentatie niet wordt geïndexeerd dan wordt de bijdrage niet automatisch verhoogd.

Indexering vergeten

Vergeten om de indexering over de afgelopen jaren te berekenen? Tot vijf jaar kan achterstallige alimentatie worden teruggevorderd. Na verloop van vijf jaar vervalt dit recht.

Wijziging van omstandigheden

Op het moment dat sprake is van een substantiële wijziging van omstandigheden kan dat aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te berekenen. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een wijziging van inkomen, de komst van een kind of het gaan trouwen. In dat geval is het goed om te kijken of de alimentatie moet worden aangepast.

Vragen?

Heb je vragen over de wettelijke indexering, het incasseren van achterstallige alimentatie of wil je kijken of de bijdrage nog voldoet aan de wettelijke maatstaven dan kun je contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.