Mediation

Scheiden doe je samen: in een aantal gesprekken moet je het eens worden over alles wat de scheiding betreft. Denk aan bezittingen, alimentatie, al dan niet gezamenlijke woonlasten, een ouderschapsregeling. Die gesprekken zijn vaak niet eenvoudig. Ze zijn ingrijpend, vergen veel en hebben invloed op de toekomstige relatie tussen de partners. Wij hebben er veel ervaring in en zien er op toe dat beide partners evenredig aan bod komen.

Meer over mediation