Ouderschap

Voor ouders die gezamenlijk met het ouderlijk gezag belast zijn (dit is het uitgangspunt voor gehuwden), is het sinds 2009 wettelijk verplicht om bij het uit elkaar gaan een ouderschapsplan op te stellen. Dit moet omdat ouders ook na de scheiding gezamenlijk met het ouderlijk gezag belast blijven en dus afspraken moeten maken over hun samenwerking als ouders. In het ouderschapsplan moet worden vastgelegd hoe de invulling van de zorg voor de kinderen na het uit elkaar gaan eruitziet.

Meer over ouderschap