Pensioen

Indien tijdens het huwelijk pensioen is opgebouwd, geldt in het algemeen dat de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken verdeeld moeten worden. De wijze van verdelen is vastgelegd in de wet.

Meer over pensioen en scheiden