Ons vakgebied staat nooit stil

Indexering alimentatie 2016

Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentagevoor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2016 de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,3 % verhoogd moeten worden. Alimentatieplichtigen dienen de vastgestelde alimentatie…

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Op 19 juni 2015 dienden Tweede Kamerleden Van Oosten (VVD), Recourt (PvdA) en Berndsen-Jansen (D66) het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie in. Het is duidelijk wat met het wetsvoorstel wordt beoogd: een ingrijpende modernisering van het huidige alimentatiestelsel, dat de afgelopen 20 jaar…

Zonder ouderschapsplan geen scheiding

Wanneer er kinderen bij een echtscheiding betrokken zijn, is het volgens de wet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan staan afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de kinderalimentatie en andere zaken die bij de opvoeding…

Gevolgen Wet Hervorming Kindregelingen

Gevolgen Wet Hervorming Kindregelingen

De Wet Hervorming Kindregelingen (ingaand op 1 januari 2015) heeft onder meer tot gevolg dat het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komt te vervallen. Het wegvallen van het fiscaal voordeel kan directe gevolgen hebben voor de draagkracht van de…

Procedure, omgangsregeling, ouderlijk gezag en alimentatie.

Procedure, omgangsregeling, ouderlijk gezag en alimentatie.

Samen uit elkaar. 
Auteur: Rutger Vahl
. ISBN: 9021596595
. Een door de Vereniging van Familierecht Advocaten en -Scheidingsmediators (vFAS) uitgegeven pocket die is bedoeld om juridische leken informatie over echtscheiding en bemiddeling bij echtscheiding te geven. Het eerste deel van het…

Voor van 7 tot 10 à 12 jaar.

Voor van 7 tot 10 à 12 jaar.

Van alles twee
. Auteur: Martine Delfos. 
ISBN: 9075564406
. De betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen. Gericht op kinderen van 3 tot 7 jaar om voor te lezen. Kinderen van 7 tot 10 à 12 jaar kunnen het boek zelf lezen….

Pagina 6 van 6: 1 ... 4 5 6